Yksityisetsivä

Suoritamme yksityistä tutkintaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoina.

Tavanomaisia toimeksiantoja ovat esimerkiksi:

  • Uskottomuusepäilytutkimukset
  • Taustaselvitykset
  • Näytön hankkiminen lähestymiskiellon rikkomisesta
  • Vainoamis- eli stalker -tapaukset
  • Väärinkäytös- ja epärehellisyystutkinta
  • Vahingontekojen selvittäminen, esim. graffitit, ilkivalta
  • Koeostot ja poistumistarkastukset
  • Todistajien ja todisteiden etsintä oikeudenkäyntiä varten
  • Kadonneiden henkilöiden ja omaisuuden etsintä

Palvelu hinnoitellaan tuntiveloituksena, tutkimuksiin käytetyn ajan mukaan tai etukäteen sovitun kertakorvauksen perusteella. Alkukartoitus ja tehtävän suunnittelu on maksutonta, veloitamme ainoastaan tarkkailuun ja tutkintaan käytetystä ajasta.

Asiakas saa toimeksiannon päätteeksi kirjallisen raportin, josta selviää toimeksiantoon käytetty aika, tutkijoidemme suorittamat toimenpiteet ja niiden seurauksena saatu informaatio.

Kaikki yrityksemme suorittamat tutkimukset tehdään täysin luottamuksella. Yksityisetsivä- ja vartioimistehtäviä koskevasta salassapitovelvollisuudesta säädetään laissa:

Laki yksityistä turvallisuuspalveluista 9 §:

Salassapitovelvollisuus

“Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävän toiminnan harjoittaja, vastaava hoitaja tai vartija ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän vartioimisliiketoiminnassa tai vartioimistehtävässään on saanut tietää toimeksiannon osapuolen tai työnantajansa salassa pitämistä tai salassa pidettäväksi säädetyistä turvallisuusjärjestelyistä, liikesalaisuudesta taikka henkilön yksityiselämän piiriin kuuluvista seikoista.

Oikeudettomana ilmaisemisena ei pidetä tietojen ilmaisemista poliisimiehelle rikoksen paljastamiseksi tai selvittämiseksi.

Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän päätyttyä.”

OTA YHTEYTTÄ:

Puh: 041 458 2800
email: toimisto@kerberos.fi

yksityisetsivä henkivartija turvallisuuskoulutus