Fyysisen voimankäytön perusteet

Vartijan ja järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön perusteet on laajuudeltaan vähintään kuusi (6) oppituntia, josta teoriaopetusta on oltava vähintään yksi (1) oppitunti. Koulutus saa olla kokonaisuutena pidempi, ja myös eri osien pituuksia voidaan tarpeen mukaan pidentää.

Fyysisen voimankäytön perusteet -koulutus sisältyy 1.1.2017 jälkeen suoritettuun järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen, mutta sitä aiemman JV kurssin suorittaneiden henkilöiden tulee suorittaa Fyysisen voimankäytön perusteet -koulutus, jos haluaa kantaa voimankäyttövälineitä (käsiraudat, patukka) järjestyksenvalvontatehtävissä.

Kesto: 6 oppituntia

Hinta: 100 €

yksityisetsivä henkivartija turvallisuuskoulutus henkivartijakurssi henkilösuojauskoulutus