henkilösuojauskoulutus

Kerberoksen henkilösuojauskoulutus koostuu neljän osion (Hesu 1-4) muodostamasta kurssikokonaisuudesta. Hesu 1-3 kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja jokaisella kurssilla käsitellään henkilösuojausta eri näkökulmista, joten kurssien suoritusjärjestys on vapaasti valittavissa. Opetettavista asioista on runsaasti hyötyä myös muissa turvallisuusalan työtehtävissä, joten opetettavat asiat eivät mene hukkaan, vaikka kurssilainen ei koskaan työskentelisikään henkilösuojaajana.

Hesu 1 -kurssilla opetellaan henkilösuojaustehtävien perusperiaatteet ja toimintamallit siten, että kurssilainen pystyy suoriutumaan tavanomaisimmista toimeksiannoista itsenäisesti tai osana henkilösuojaustiimiä. Kurssilla harjoitellaan erilaisten suojaustoimeksiantojen lisäksi kohteen ennakkotiedustelua (advance), tarkkailua ja vastatarkkailua sekä viestintää ja raportointia. Lisäksi tutustumme työtehtävissä tarvittaviin varusteisiin ja käymme läpi eri työllistymismahdollisuuksia.

Hesu 2 -kurssilla syvennetään osallistujien tietämystä henkilösuojauksesta ja tutustutaan erilaisiin tapoihin suojata asiakkaan yksityisyyttä, fyysistä koskemattomuutta, liiketoimintaa ja muita suojattavia etuja. Kurssin aiheita ovat muun muassa uhkatilanteen hallinta turvamiehen näkökulmasta, oman toimintakyvyn kehittäminen ja omatoiminen varautuminen, reittisuunnittelu ja ajoneuvoturvallisuus. Kurssilla teemme runsaasti todellista tilannetta kuvaavia käytännön harjoituksia.

Henkilösuojauksen jatkokurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan suorittanut Henkilösuojauksen peruskurssia.

Hesu 3 keskittyy näyttelijöiden, artistien, poliitikkojen ja muiden julkisuuden henkilöiden suojaamiseen sekä majoitusturvallisuuteen. Harjoitustoimeksiannossa suojaamme korkean profiilin henkilöitä yleisillä paikoilla liikuttaessa, illallisjuhlissa ja muissa toimintaympäristöissä vuorokauden ympäri. Hesu 3 -kurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan suorittanut Hesu 1-2 koulutuksia, mutta aiempi tietämys henkilösuojauksesta on suositeltavaa kurssin vaativuuden vuoksi.

Hesu 4 -koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on Hesu 1-3 kurssien suorittaminen. Koulutus on suunnattu esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Koulutuksessa käymme läpi sopimusjuridiikkaa, turvallisuussuunnittelua, henkilösuojaustiimin johtamista teoriassa ja käytännössä, teemme uhka-analyyseja ja riskikartoituksia sekä paljon muuta. Hesu 4 koulutukseen haetaan erillisellä hakemuksella 1-3 kurssien suorittamisen jälkeen.

Kouluttajat

Kurssien kouluttajilla on vuosikymmenten kokemus yksityiseltä turvallisuusalalta sekä eri viranomaisorganisaatioista.  Kaikilla kouluttajilla on runsaasti kokemusta henkilösuojaus- ja etsivätoiminnasta Suomessa ja ulkomailla.

Kurssipalautteita

”Osallistuin Kerberoksen järjestämälle Henkilösuojauksen peruskurssille syyskuussa 2017 Tampereella. Kurssi oli sisältönsä puolesta juuri sitä mitä odotin. Realistinen ja karu kuva siitä mitä nykyaikainen henkilösuojaus Suomessa ja ulkomailla on. Kurssilla opittiin ja harjoiteltiin myös tavanomaisia yksityisetsivän toimeksiantoihin liittyviä tehtäviä sekä tehtävissä tarvittavia välineitä. Kurssi oli sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä. Koulutus oli todella silmiä avaavaa päivittäiseen työhöni, vaikka työni turvallisuuskoordinaattorina ja vastaavana hoitajana on hyvin arkista raatamista. Toimit sitten järjestyksenvalvoja, vartijana tai turvamiehenä antaa koulutus ymmärryksen henkilösuojaukseen itseensä sekä tehtävissä käytettyihin välineisiin että taktiikoihin kuin myös auttaa havainnoimaan ja ymmärtämään päivittäisiä riskejä ja vaaroja työssäsi.”

Pasi Uhtakari
Turvallisuuskoordinaattori, Tampere-talo

”Olen turvamiesurani aikana käynyt huomattavan määrän kotimaisten ja ulkomaisten kouluttajien henkilösuojauskursseja.  Kerberoksen Henkilösuojaus 1-3 kursseille osallistuin vuosina 2018-2019. Alkuun olin hieman ennakkoluuloinen Kerberoksen kurssien suhteen, koska kouluttaja ei ollut entuudestaan tuttu ”some persoona” tai amerikkalainen ”kuperkeikkaukko”, mutta ennakkoluuloni osoittautuivat hyvin nopeasti vääriksi. Kurssien sisältö oli täyttä asiaa, ilman ylimääräistä fiilistelyä. Harjoitukset olivat hyvin realistisia ja sain paljon uusia toimintamalleja työkalupakkiini, vaikka olen toiminut turva-alla jo 1990 -luvulta lähtien. Suosittelen!”

Jussi, turvamies, yksityinen turvallisuusala