henkilösuojauskoulutus

Kerberoksen henkilösuojauskoulutus koostuu neljän osion (Hesu 1-4) muodostamasta kurssikokonaisuudesta. Hesu 1-3 kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja jokaisella kurssilla käsitellään henkilösuojausta eri näkökulmista. Opetettavista asioista on runsaasti hyötyä myös muissa turvallisuusalan työtehtävissä, joten opetettavat asiat eivät mene hukkaan, vaikka kurssilainen ei koskaan työskentelisikään henkilösuojaajana. Koulutukset toteutetaan suomen kielellä.

Kuka voi osallistua

Henkilösuojauskoulutuksiimme voi osallistua kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, aiemmasta koulutus- tai työtaustasta riippumatta. Kursseillemme on osallistunut yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden lisäksi mm. eri viranomaisia, opettajia, hoitoalan ammattilaisia, autonkuljettajia ja monien muiden alojen ammattilaisia. Rikollista taustaa omaavia emme kouluta.

Myös aikaisempaa kokemusta henkilösuojaustehtävistä omaavat tai muita henkilösuojauskoulutuksia suorittaneet henkilöt hyötyvät varmasti kurssien opeista! Henkilösuojaustehtävistä kiinnostuneille suosittelemme vahvasti myös TECC -koulutuksiin osallistumista.

Käsiteltäviin aiheisiin EIVÄT kuulu: aamulenkit, kuntopiirit, veitsitaistelut, räjähteet, timanttimuodostelmat, sniperit, aseenriistotekniikat, tulitaistelut, autoilla kaahailu, eivätkä muut vastaavat ”vauhdikkaat” aiheet.

Hesu 1 -kurssilla opetellaan henkilösuojaustehtävien perusperiaatteet ja toimintamallit siten, että kurssilainen pystyy suoriutumaan tavanomaisimmista toimeksiannoista itsenäisesti tai osana henkilösuojaustiimiä. Kurssilla harjoitellaan erilaisten suojaustoimeksiantojen lisäksi kohteen ennakkotiedustelua (advance ja pre-advance), tarkkailua ja vastatarkkailua sekä viestintää ja raportointia. Lisäksi tutustumme työtehtävissä tarvittaviin varusteisiin ja käymme läpi eri työllistymismahdollisuuksia.

Henkilösuojauksen peruskurssin aiheita:

 • Henkilösuojaustoiminta Suomessa ja ulkomailla
 • Työllistymismahdollisuudet
 • Advance- ja pre-advance eli kohteen ennakkotiedustelu
 • Henkilösuojaukseen liittyvä lainsäädäntö
 • Riskikartoitus ja uhka-analyysi  
 • PIN:t, eli hyökkäystä ennakoivat merkit
 • Turvamiehen työvälineet ja varusteet
 • Tarkkailu, tarkkailun paljastaminen, vastatarkkailu
 • Harjoitustoimeksiantoja

Koulutuksen laajuus 26 oppituntia.

Hinta 320 € (sis. alv 24%)

Hesu 2 -kurssilla syvennetään osallistujien tietämystä henkilösuojauksesta ja tutustutaan erilaisiin tapoihin suojata asiakkaan yksityisyyttä, fyysistä koskemattomuutta, liiketoimintaa ja muita suojattavia etuja. Kurssin aiheita ovat muun muassa uhkatilanteen hallinta turvamiehen näkökulmasta, oman toimintakyvyn kehittäminen ja omatoiminen varautuminen, reittisuunnittelu ja ajoneuvoturvallisuus. Kurssilla teemme runsaasti todellista tilannetta kuvaavia käytännön harjoituksia.

Henkilösuojauksen jatkokurssin aiheita:

 • Vaihtoehtoiset suojaustavat
 • Ajoneuvotoiminta ja reittisuunnittelu
 • Suojaussuunnitelma
 • Uhkatilanteen hallinta ja hyökkäyksiin reagointi
 • Maakortti, kaupunkikortti ja kohdekortti
 • VIP:n kodin ja työpaikan turvallisuus 
 • Harjoitustoimeksiantoja

Koulutuksen laajuus 32 oppituntia.

Hinta 390 € (sis. alv 24%)

Hesu 3 keskittyy näyttelijöiden, artistien, poliitikkojen ja muiden julkisuuden henkilöiden suojaamiseen sekä majoitusturvallisuuteen. Harjoitustoimeksiannossa suojaamme korkean profiilin henkilöitä yleisillä paikoilla liikuttaessa, illallisjuhlissa ja muissa toimintaympäristöissä vuorokauden ympäri.

Koulutuksen laajuus 42 oppituntia.

Hinta 450 € (sis. alv 24 %)

Hesu 4 -koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on Hesu 1-3 kurssien suorittaminen. Koulutus on suunnattu esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Koulutuksessa käymme läpi sopimusjuridiikkaa, turvallisuussuunnittelua, henkilösuojaustiimin johtamista teoriassa ja käytännössä, teemme uhka-analyyseja ja riskikartoituksia sekä paljon muuta. Hesu 4 koulutukseen haetaan erillisellä hakemuksella 1-3 kurssien suorittamisen jälkeen.

Kouluttajat

Kurssien kouluttajilla on vuosikymmenten kokemus yksityiseltä turvallisuusalalta sekä eri viranomaisorganisaatioista.  Kaikilla kouluttajilla on runsaasti kokemusta henkilösuojaus- ja yksityisetsivätoiminnasta Suomessa ja ulkomailla. Olemme kouluttaneet henkilösuojauksen ammattilaisia säännöllisesti v. 2010 lähtien. Alla osallistujien palautteita.

Kurssipalautteita

”Osallistuin Kerberoksen järjestämälle Henkilösuojauksen peruskurssille syyskuussa 2017 Tampereella. Kurssi oli sisältönsä puolesta juuri sitä mitä odotin. Realistinen ja karu kuva siitä mitä nykyaikainen henkilösuojaus Suomessa ja ulkomailla on. Kurssilla opittiin ja harjoiteltiin myös tavanomaisia yksityisetsivän toimeksiantoihin liittyviä tehtäviä sekä tehtävissä tarvittavia välineitä. Kurssi oli sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä. Koulutus oli todella silmiä avaavaa päivittäiseen työhöni, vaikka työni turvallisuuskoordinaattorina ja vastaavana hoitajana on hyvin arkista raatamista. Toimit sitten järjestyksenvalvoja, vartijana tai turvamiehenä antaa koulutus ymmärryksen henkilösuojaukseen itseensä sekä tehtävissä käytettyihin välineisiin että taktiikoihin kuin myös auttaa havainnoimaan ja ymmärtämään päivittäisiä riskejä ja vaaroja työssäsi.”

Pasi Uhtakari
Turvallisuuskoordinaattori, Tampere-talo

”Olen turvamiesurani aikana käynyt huomattavan määrän kotimaisten ja ulkomaisten kouluttajien henkilösuojauskursseja.  Kerberoksen Henkilösuojaus 1-3 kursseille osallistuin vuosina 2018-2019. Alkuun olin hieman ennakkoluuloinen Kerberoksen kurssien suhteen, koska kouluttaja ei ollut entuudestaan tuttu ”some persoona” tai amerikkalainen ”kuperkeikkaukko”, mutta ennakkoluuloni osoittautuivat hyvin nopeasti vääriksi. Kurssien sisältö oli täyttä asiaa, ilman ylimääräistä fiilistelyä. Harjoitukset olivat hyvin realistisia ja sain paljon uusia toimintamalleja työkalupakkiini, vaikka olen toiminut turva-alla jo 1990 -luvulta lähtien. Suosittelen!”

Jussi, turvamies, yksityinen turvallisuusala

etsivätoimisto yksityisetsivä henkivartija turvamies turvallisuuskoulutus henkilösuojauskoulutus henkivartijakurssi TECC taktinen ensiapu