Henkilösuojaus

Turvamies eli henkivartija on turvallisuusalan huippuammattilainen, joka nimensä mukaisesti vastaa asiakkaan henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamisesta. Turvamies on asiakaspalvelija, joka osaa ratkaista muutkin kuin turvallisuuteen liittyvät ongelmat. Turvallisuus ja palvelu kulkevat käsi kädessä.

Turvamiehemme toimii asiakkaan tai asiakasyrityksen henkilökohtaisena turvakonsulttina ja vastaa kokonaisvaltaisesti toimeksiantajan yksityisyyden, henkilökohtaisen koskemattomuuden sekä  omaisuuden suojaamisesta. Tarvittaessa turvamies opastaa ja kouluttaa asiakasta sekä tämän henkilökuntaa turvallisuusasioissa. Turvamies voi toimia myös yhteyshenkilönä toimeksiantajan ja viranomaisten välillä.

Käytännön suojaustoimet voidaan tehdä joko näkyvästi tai huomaamattomana osana päivittäistä elämää. Toimeksiannosta ja uhkan tasosta riippuen turvamiehemme voivat työskennellä joko yksin tai ryhmänä.

Henkilösuojauspalveluumme ovat jo vuosien ajan luottaneet lukuisat yksityishenkilöt, yritysasiakkaat sekä julkisuuden henkilöt, tavallisista yksinhuoltajista aina viihdemaailman kuuluisimpiin henkilöihin asti.

Tavanomaisia toimeksiantoja

 • Väkivaltaiselta ex-kumppanilta suojautuminen
 • Irtisanomistilaisuudet, YT-neuvottelut, puheeksiotot
 • Yhtiökokoukset, kokousturvallisuus
 • Poliittiset tilaisuudet
 • Todistajansuojelu ja oikeusistuntojen turvaaminen
 • Julkisuuden henkilöiden esiintymiset

Mitä turvamies tekee?

 • Vastaa kokonaisvaltaisesti toimeksiantajan ja hänen omaisuutensa suojaamisesta
 • Toimii henkilökohtaisena avustajana ja asioiden järjestelijänä
 • Toimii autonkuljettajana
 • Neuvoo, opastaa ja kouluttaa turvallisuusasioissa sekä asiakasta että tämän henkilökuntaa
 • Yhteyshenkilö toimeksiantajan ja viranomaisten välillä

OTA YHTEYTTÄ:

Puh: 041 458 2800
email: toimisto@kerberos.fi

yksityisetsivä henkivartija turvallisuuskoulutus