Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus kestää kaksi päivää (16 h) ja osallistuminen edellyttää järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittamista sekä hyväksytysti suoritettua kaasusumutinkoulutusta.

Voimankäytön lisäkoulutuksen suorittaminen ei ole pakollista voimankäyttövälineitä (raudat, patukka) kantavalle järjestyksenvalvojalle, mutta poliisi voi edellyttää esimerkiksi suurissa yleisötilaisuuksissa tai ravintoloissa työskenteleviltä järjestyksenvalvojilta voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista.

Koulutus koostuu pääosin käytännön harjoituksista, mutta sisältää myös teoriaopetusta.

Käytännön harjoituksissa harjoitellaan mm. väkivaltaisen henkilön kohtaamista ja hallintaa, voimankäyttövälineiden käsittelyä, kiinniotetun turvallisuustarkastusta ja itsepuolustusta. Harjoituksissa pyritään simuloimaan todellisia tilanteita, joihin järjestyksenvalvoja voi työssään joutua. Käytetyt tekniikat on helppo omaksua, koska harjoittelussa hyödynnetään ihmisen luonnollisia reaktioita.

Koulutus sisältää seuraavat muun muassa osa-alueet:

  • voimankäytön teoreettiset perusteet
  • voimakeinojen käyttäminen ja voimankäyttöön oikeuttavat tilanteet
  • sallittujen voimakeinojen rajat
  • kuljetusotteet
  • maahanvienti ja maassa hallinta
  • väistö ja torjunta
  • käsirautojen käyttö
  • patukan käyttö
  • turvallisuustarkastus
  • sovellettuja tilanneharjoituksia

Kesto: 16 oppituntia
Hinta: 175 €

etsivätoimisto yksityisetsivä tunkeutumistestaus henkivartija turvamies turvallisuuskoulutus henkilösuojauskoulutus henkivartijakurssi TECC taktinen ensiapu