tecc – taktinen ensiapu

Kerberos Turvallisuuspalvelut toimii kansainvälisen Committee for Tactical Emergency Casualty Care- järjestön (CoTECC) virallisena taktisen lääkinnän kouluttajana Suomessa.

Recognized Educational Partners – Google My Maps

Koulutusten sisältö perustuu Committee for Tactical Emergency Casualty Care organisaation määrittämiin toiminta- ja hoito-ohjeisiin yksityisen turvallisuusalan, poliisin, ensivasteen sekä ensihoidon tarpeisiin.

Koulutustilaisuuksien yksityiskohtainen sisältö räätälöidään tarvittaessa kohderyhmän mukaan, jolloin opetusaiheet sovelletaan koulutettavan ammattiryhmän erityistarpeet huomioiden. Koulutuksiimme onkin osallistunut hyvin laaja-alaisesti eri ammattiryhmien edustajia, kuten sosiaali- ja terveysala, yksityinen turvallisuusala, puolustusvoimat, poliisi, tulli, rajavartiolaitos sekä muut viranomaiset eri organisaatioista.

Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja harjoitukset tehdään realistisiksi esimerkiksi tekoverta, haavasimulaattoreita ja palkattuja maalihenkilöitä apuna käyttäen.

Kurssien sisältö sekä vaativuus etenee kurssisarjan mukaan. Opetettavia asioita kerrataan riittävästi, jotta asiat varmasti menevät ns. selkärankaan. Riittävillä toistoilla varmistamme, että koulutettava osaa toimia myös tosielämän henkeä uhkaavassa tilanteessa opetetun mukaisesti.

Kurssien aiheita

  • Taktiikka sekä Rescue Task Force -menetelmä
  • Hätäsiirto ja evakuointi
  • Potilaan tutkiminen cABC menetelmällä
  • Masiivisten verenvuotojen hallinta kiristyssiteitä, painesiteitä sekä hemostaatteja apuna käyttäen (CAT, Israel Bandage, Celox)
  • Ilmateiden hallinta sekä hengityksen hoito (NPA, Chest Seal)
  • Bloodsweep
  • Potilaan lämpötaloudesta huolehtiminen
  • Väkivallan uhkaan (teräase, ampuma-ase, fyysinen väkivalta) varautuminen
  • Toiminta eri asteisten uhkien alla
  • Stressin vaikutus toimintaan

Kouluttajat


Kaikki taktisen lääkinnän kouluttajamme ovat päätoimisia ensihoitajia ja ovat hyväksytysti suorittaneet NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) TECC-provider koulutuksen. Koulutustemme laadun takaamiseksi kouluttajamme ylläpitävät ja kehittävät ammattiosaamistaan säännöllisesti erilaisilla lisä- ja täydennyskoulutuksilla.

Koulutusten hinta ja kesto

TECC level 1 – Taktisen ensiavun peruskurssi (8 h), hinta 130 € (sis. alv 24 %). Koulutus on kaikille avoin, eli sinulla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa ensiapukoulutusta osallistuaksesi tälle kurssille.

TECC level 2 – Taktisen ensiavun jatkokurssi (16 h), hinta 250 € (sis. alv 24 %). Koulutukseen voit osallistua, jos olet suorittanut meidän tai jonkun muun järjestämän TECC / TCCC peruskurssin.

TECC level 3 – Tactical Medic (24 h), hinta 370 € (sis. alv 24 %). Tähän koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on Kerberoksen TECC level 2 – Taktisen ensiavun jatkokurssin suorittaminen.

Koulutuksia järjestetään säännöllisesti ympäri Suomea ja löydät alkavat koulutukset koulutuskalenteristamme https://www.kerberos.fi/koulutuskalenteri/

Avoimien kurssien lisäksi koulutuksia järjestetään myös tilauskursseina eri ammattiryhmille, järjestöille, yhteisöille ja ryhmille.
Lisätietoja kursseista sekä tarjouspyynnöt osoitteesta: toimisto@kerberos.fi

etsivätoimisto yksityisetsivä henkivartija turvamies turvallisuuskoulutus henkilösuojauskoulutus henkivartijakurssi TECC taktinen ensiapu