tecc – taktinen ensiapu

Kerberos Turvallisuuspalvelut toimii kansainvälisen Committee for Tactical Emergency Casualty Care- järjestön (CoTECC) virallisena taktisen lääkinnän kouluttajatahona Suomessa.

Koulutusten sisältö perustuu Committee for Tactical Emergency Casualty Care organisaation määrittämiin toiminta- ja hoito-ohjeisiin yksityisen turvallisuusalan, poliisin, ensivasteen sekä ensihoidon tarpeisiin. Koulutustilaisuudet räätälöidään tarvittaessa kohderyhmän mukaan, jolloin sisältö sovelletaan koulutettavan ammattiryhmän erityistarpeet huomioiden.
Koulutamme hyvin laaja-alaisesti eri ammattiryhmiä, kuten sosiaali- ja terveysalalta, turvallisuusalalta sekä viranomaisia eri organisaatioista.

Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja harjoitukset tehdään realistisiksi esimerkiksi haavasimulaattoreita apuna käyttäen.

Kurssien sisältö sekä vaativuus etenee kurssisarjan mukaan. Kursseilla opettelemme mm.
-Taktiikka sekä rescue task force -menetelmä
-Hätäevakuointi
-Potilaan tutkiminen cABC menetelmällä
-Masiivisten verenvuotojen hallinta kiristyssiteitä, painesiteitä sekä hemostaatteja apuna käyttäen
-Ilmateiden hallinta sekä hengityksen hoito
-Bloodsweep
-Potilaan lämpötalous
-Stressin vaikutukset toimintaan

Kaikki taktisen lääkinnän kouluttajamme ovat päätoimisia ensihoitajia ja ovat hyväksytysti suorittaneet NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) TECC-provider koulutuksen. Koulutustemme laadun takaamiseksi kouluttajamme ylläpitävät ja kehittävät ammattiosaamistaan säännöllisesti erilaisilla lisä- ja täydennyskoulutuksilla.

Koulutuksia järjestetään säännöllisesti ympäri Suomea ja löydät alkavat koulutukset koulutuskalenteristamme https://www.kerberos.fi/koulutuskalenteri/

Avoimien kurssien lisäksi koulutuksia järjestetään myös tilauskursseina eri ammattiryhmille, järjestöille, yhteisöille ja ryhmille.
Lisätietoja kursseista sekä tarjouspyynnöt osoitteesta: medic@kerberos.fi

yksityisetsivä henkivartija turvallisuuskoulutus henkivartijakurssi henkilösuojauskoulutus