Itsepuolustus- ja turvakoulutus

Kerberos Turvallisuuspalvelut järjestää uhkatilanteen hallinta- ja itsepuolustuskursseja eri ammattiryhmille, sekä kaikille 15 vuotta täyttäneille, omasta turvallisuudestaan kiinnostuneille henkilöille.

Kursseilla harjoitellaan ainoastaan itsepuolustustilanteessa tarvittavia olennaisimpia perusasioita, joten osallistuminen ei vaadi aiempaa kamppailulaji- tai urheilukokemusta, eikä fyysistä huippukuntoa. Tekniikat ovat turvallisia harjoitella ja ihmisen luonnollisia reaktioita hyödyntämällä ne on helppo omaksua.

Teoriaosuudessa käydään läpi uhkatilanteeseen liittyvää lainsäädäntöä sekä toimintataktiikkaa. Käytännön harjoituksissa opetellaan itsensä puolustamista erilaisia hyökkäyksiä, kuten lyöntejä, potkuja ja tarttumisia vastaan. Lisäksi harjoitellaan maassa puolustautumista ja itsepuolustukseen soveltuvien välineiden käyttöä.

Kurssin sisällön voimme suunnitella myös henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa, hänen tarpeitaan parhaiten vastaavaksi. Koulutus voidaan tarvittaessa yhdistää esimerkiksi kaasusumutinkoulutukseen.

Järjestämme myös yksityisopetusta, sekä pelkästään naisille suunnattuja kursseja.

Kursseilla käsiteltäviä aiheita:

  • Uhkatilanteeseen varautuminen ja ennaltaehkäisy
  • Väkivaltaisen henkilön kohtaaminen
  • Sanaton- ja puheviestintä
  • Hätävarjelu
  • Stressireaktiot
  • Otteista irtautuminen
  • Lyönneiltä ja potkuilta suojautuminen
  • Maassa puolustautuminen
  • Apuvälineiden käyttäminen

Kurssien vetäjillä on useiden vuosien kokemus erilaisista itsepuolustus- ja kamppailulajeista. Lisäksi heillä on käytännön kokemusta uhkaavien tilanteiden ja väkivaltaisten henkilöiden hallinnasta turvallisuusalan työtehtävissä.

Hinta: sopimuksen mukaan

etsivätoimisto yksityisetsivä henkivartija turvamies turvallisuuskoulutus henkilösuojauskoulutus henkivartijakurssi TECC taktinen ensiapu