Itsepuolustus- ja turvakoulutus

Kerberos Turvallisuuspalvelut järjestää uhkatilanteen hallinta- ja itsepuolustuskursseja eri ammattiryhmille, sekä kaikille 15 vuotta täyttäneille, omasta turvallisuudestaan kiinnostuneille henkilöille.

Kursseilla harjoitellaan ainoastaan itsepuolustustilanteessa tarvittavia olennaisimpia perusasioita, joten osallistuminen ei vaadi aiempaa kamppailulaji- tai urheilukokemusta, eikä fyysistä huippukuntoa. Tekniikat ovat turvallisia harjoitella ja ihmisen luonnollisia reaktioita hyödyntämällä ne on helppo omaksua.

Teoriaosuudessa käydään läpi uhkatilanteeseen liittyvää lainsäädäntöä sekä toimintataktiikkaa. Käytännön harjoituksissa opetellaan itsensä puolustamista erilaisia hyökkäyksiä, kuten lyöntejä, potkuja ja tarttumisia vastaan. Lisäksi harjoitellaan maassa puolustautumista ja itsepuolustukseen soveltuvien välineiden käyttöä.

Kurssin sisällön voimme suunnitella myös henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa, hänen tarpeitaan parhaiten vastaavaksi. Koulutus voidaan tarvittaessa yhdistää esimerkiksi kaasusumutinkoulutukseen.

Järjestämme myös yksityisopetusta, sekä pelkästään naisille suunnattuja kursseja.

Kursseilla käsiteltäviä aiheita:

 • Uhkatilanteeseen varautuminen ja ennaltaehkäisy
 • Väkivaltaisen henkilön kohtaaminen
 • Sanaton- ja puheviestintä
 • Hätävarjelu
 • Stressireaktiot
 • Otteista irtautuminen
 • Lyönneiltä ja potkuilta suojautuminen
 • Maassa puolustautuminen
 • Apuvälineiden käyttäminen

Kurssien vetäjillä on useiden vuosien kokemus erilaisista itsepuolustus- ja kamppailulajeista. Lisäksi heillä on käytännön kokemusta uhkaavien tilanteiden ja väkivaltaisten henkilöiden hallinnasta turvallisuusalan työtehtävissä.

Hinta: sopimuksen mukaan


Kaasusumutin

Kaasusumutin on oikein käytettynä erittäin tehokas ja turvallinen väline oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi. Kaasusumutin on luvanvarainen väline, johon poliisi voi myöntää luvan  oman tai toisen henkilön koskemattomuuden suojaamiseksi tai omaisuuden suojelemiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on koulutuksessaan tai muuten riittävästi perehtynyt sumuttimen turvalliseen käsittelemiseen.

Kaasusumutinkoulutukseemme voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on perusteltu syy sumuttimen hankkimiseen. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työ , jossa on tavallista suurempi riski joutua väkivallan tai omaisuusrikoksen kohteeksi (esim. taksinkuljettajat, sote -ala, ravintolatyöntekijät, myyjät ym.). Koulutamme myös paljon yksityishenkilöitä, jotka ovat joutuneet kokemaan väkivaltaa tai sen uhkaa, esimerkiksi päättyneen parisuhteen jälkeen tai ulkopuolisen vainoajan uhrina.

Koulutuksessa käsitellään mm. kaasusumutinta koskevaa lainsäädäntöä, sumuttimen kantamista ja käyttöä, henkilökohtaisen sumuttimen valintaa sekä ensiapua. Kurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Käytännön harjoituksissa käytetään tarkoitukseen suunniteltuja vaarattomia vesisumuttimia. Vapaaehtoiset voivat ottaa halutessaan altistuksen myös oikeasta OC sumutteesta.

Kurssin hyväksytysti suorittaneille jaetaan todistus, joka todistaa henkilön hallitsevan sumuttimen turvallisen käsittelyn. Todistus voidaan liittää poliisilaitokselta saatavan kaasusumutinlupahakemukseen.

Kurssin aiheita:

 • Uhkatilanteen havaitseminen ja välttäminen
 • Hätävarjelu – oikeus puolustautua
 • Ampuma-aselain kaasusumutinta koskevat keskeiset säädökset
 • Sumutin mallit ja niiden sisältämät aineet
 • Sumuttimen kantaminen ja käyttö
 • Ensiapu

Hinta: 105 € (sis alv) tai sopimuksen mukaan.

Kesto: 5 h

etsivätoimisto yksityisetsivä henkivartija turvamies turvallisuuskoulutus henkilösuojauskoulutus henkivartijakurssi TECC taktinen ensiapu