Avainsana-arkisto: konsultointi

Turvallisuusjohtaminen muutoksessa

Yritysturvallisuus on äärettömän laaja käsite. Useat teknistä osaamista tai palvelua tuottavat yritykset palkkaavatkin kokoaikaisen turvallisuuspäällikön viimeistään siinä tilanteessa, kun toiminta levittyy useammalle paikkakunnalle. Nykyisessä taloustilanteessa yritykset painiskelevat tulospaineiden ja haastavan markkinatilanteen kanssa, joten yritysten rakenteen ovat tarkastelun alla ja alttiina muutoksille. Nämä muutokset vaikuttavat huomaamatta myös yritysturvallisuuteen.

Vartioinnin teknistymisen kulta-aikana 1990-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa rakennetut järjestelmät ja rakenteet, vaikka olisivatkin vielä toimivia, ovat vanhentuneiden standardien mukaan suunniteltuja ja auttamattomasti ajasta jälkeen jääneitä. Kun yritys alkaa uudistamaan näitä järjestelmiä ja rakenteita, on erittäin tärkeää, että prosessiin otetaan mukaan nykyaikaisen turvallisuussuunnittelun taitava asiantuntija.

Uuden, ajanmukaisen turvallisuuskulttuurin luominen kaikkine osa-alueineen, etenkin jo pitkään toimineessa yrityksessä, ei ole yksinkertaista. Hyvin suunnitellut uudet käytännöt, järjestelmät ja rakenteet tulee ajaa sisään koko henkilöstölle toimitusjohtajasta vastaanottovirkailijaan.

Kaikessa tässä yrityksemme turvallisuusasiantuntija voi auttaa toimien esimerkiksi turvallisuuspäällikön konsulttina tai jopa määräaikaisena projektipäällikkönä, kun kokoaikaiselle turvallisuuspäällikölle ei nähdä tarvetta.

Lue lisää Turvallisuusasiantuntija -palvelukuvauksesta

Vainoamisesta tuli rangaistavaa vuoden 2014 alusta

Rikoslaki 25, 7 a §

Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

https://www.finlex.fi/fi/uutiset/264

Rikoslaki antaa viimein ”kyttäämiselle” nimen ja  siitä seuraavan rangaistuksen. Odotettu päivitys tuo lain ajantasalle some-kulttuurin ja kehittyvän teknologian kanssa. Käytännössä uusi pykälä antaa vainotuille vipuvartta tilanteen ratkaisemiseen oikeusteitse. Erityisesti osa ”tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla” antaa pykälälle lisäarvoa myös tulevaisuudessa.

Mustasukkaisuus, kateellisuus, viha ja epäoikeudenmukaisuuden tunne ovat voimakkaita ajavia voimia ihmissuhteissa ja työpaikoilla. Ihmisen moraaliset estot laittomuuksiin jäävät näiden tunteiden alle kun kyseessä on esimerkiksi aviopuolison uskottomuus, työpaikan valtasuhteet tai kasvojen menettäminen muiden edessä. Jo nyt on tarjolla halpaa teknologiaa, joka pienellä kekseliäisyydellä helpottaa merkittävästi laitonta  salakatselua ja -kuuntelua sekä oikeudetonta vainoamista. Joku voisi jopa sanoa, että kannustaa siihen.

Eläminen vainottuna voi tuntua epätoivoiselta ja apua voi olla vaikea löytää kun poliisin resurssit ovat valitettavan rajalliset. Henkiseen hyvinvointiin apua voi saada sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta tilanne voi jatkua edelleen ratkaisemattomana hyvinkin pitkään. Tähän apu voi löytyä yksityiseltä turvallisuusalalta. Muun muuassa todisteiden kerääminen ja toimittaminen poliisille, asiakkaan konsultointi oikeisiin toimintatapoihin vaikeassakin tilanteessa ja turvallisen arjen luominen ovat asioita, joissa yrityksemme pystyy auttamaan.

Ota yhteyttä, emme pure.