Valheenpaljastus

Edustamme East-Risk Managementin tuottamia valheenpaljastuspalveluita Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Kyseessä on erittäin luotettava valheenpaljastusmenetelmä, joka perustuu tutkittavan henkilön äänen syvälliseen ja monitasoiseen analyysiin. Analyysi suoritetaan käyttäen LVA6.50 –valheenpaljastustietokoneohjelmaa. Analyysin tuloksena saadaan kirjallinen raportti jaoteltuna puhejaksoittain. Tämä ohjelmisto on käytössä monissa maissa (esim. USA, Israel) poliisilla ja turvallisuusviranomaisilla, puolustusvoimissa sekä vakuutusyhtiöissä ja yksityisetsivätoimistoissa.
Yhdysvalloissa valheenpaljastus hyväksytään käytettäväksi todisteena oikeudessa kuudessatoista osavaltiossa. Suomessa valheenpaljastusanalysaattorin antamaa tulosta ei ole vielä hyväksytty todisteeksi oikeudessa.

Valheenpaljastusohjelman avulla voidaan selvittää esimerkiksi:

• lomakkeilla sekä asiapapereissa esitettyjen tietojen paikkansapitämättömyyttä
• peiteltyjä syitä edellisestä työpaikasta pois lähtöön
• peiteltyjä syitä päästä työhön tiettyyn yritykseen (esim. tietojen hankkiminen kilpailijataholle, suunnitellut
kavallukset, vahingon aiheuttaminen jne.)
• varkauksia, kavalluksia, luvatonta omaisuuden käyttöä jne. työpaikassa
• konfliktialttiutta
• salattuja terveys- ja psyykkisiä, huume- tai alkoholiongelmia, joilla on merkitystä työturvallisuuden kannalta
• erilaista tuhoavaa käyttäytymistä (esimerkiksi ruoan pilaaminen valmistusprosessissa ym.)
• vaarallisia seksuaalisia poikkeavuuksia, kuten pedofiliaa
• yhteyksiä rikollispiireihin
• vastuullista työtä haittaavaa uhkapeli-innostusta, suuria velkoja ja muita rahavaikeuksia
• sellaista sivubisnestä, joka on ristiriidassa työnantajan etujen kanssa.
• lojaalisuutta
• välistävetoa työnantajalta salassa, lahjusten ottamista
• työaseman väärinkäyttö ja työajan käyttö omiin tarkoituksiin.

Huomioitavaa:

Valheenpaljastuspalveluita tuotamme vain yrityksille sekä julkiselle sektorille.
Valheenpaljastusanalysaattoria voidaan käyttää vain asianomaisen koehenkilön suostumuksella.
Palvelu on täysin luottamuksellista. Pidämme kaikki aineistot sekä tietoonsa tulleet asiat ehdottomasti salassa ja ulkopuolisten henkilöiden ulottumattomissa.

OTA YHTEYTTÄ:
Puh: 041 458 2800
email: toimisto@kerberos.fi