Vartijan koulutus

Kerberos Turvallisuuspalvelut järjestää vartijan koulutusta yhteistyössä Hyria Koulutus Oy:n kanssa. Koulutukset perustuvat lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015).

Vartijan työn perusteet (väliaikaisen vartijan koulutus) 40 h

Henkilö, joka on suorittanut vartijan työn perusteet -koulutuksen sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi. Koulutuksen suorittaminen on myös edellytyksenä vartijan peruskurssille osallistumiselle.

Koulutus sisältää seuraavat osat:

 • kurssin hallinnointi (2 h)
 • turvallisuuslainsäädäntö ja koulutus (3 h)
 • vartiointi (6 h)
 • vartijan toiminta (9 h)
 • poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät (4 h)
 • ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa (2 h)
 • työturvallisuus ja työsuhde (3 h)
 • hätäensiapu (4 h)
 • hätävarjelu ja voimankäyttö (6 h)
 • koe (1 h)

Hinta 290 €

Vartijan peruskurssi 80 h

Vartijan peruskurssille voivat osallistua vain vartijan työn perusteet -koulutuksen suorittaneet henkilöt. Vartijan peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea poliisilta vartijaksi hyväksymistä. Hyväksyminen on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen tulee hakea uutta hyväksyntää, jos jatkaa työskentelyä vartijan tehtävissä. Voimassa oleva vartijaksi hyväksyntä on myös edellytyksenä järjestyslain mukaisissa järjestyksenvalvontatehtävissä toimimiselle.

Koulutus sisältää mm. seuraavat osat:

 • kurssin hallinnointi (1 h)
 • turvallisuusalaa sekä vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö (6 h)
 • laki järjestyksenvalvojista sekä kokoontumislaki (2 h)
 • vartijan toiminta ja tilannehallinta (19 h)
 • turvallisuustekniikka (4 h)
 • palo- ja pelastustoiminta (6 h)
 • voimankäyttövälineet ja niiden käyttö (8 h)
 • ensiapu (12 h)
 • koe (2 h)

Hinta 450 €