Kaasusumutinkoulutus

Järjestämme kaasusumutinkoulutusta yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Koulutukseen voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on perusteltu syy osallistumiseen. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työ, jossa on tavallista suurempi riski joutua väkivallan kohteeksi.

Kurssilla käsitellään mm. kaasusumutinta koskevaa lainsäädäntöä, sumuttimen kantamista ja käyttöä, henkilökohtaisen sumuttimen valintaa sekä ensiapua. Kurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Käytännön harjoituksissa käytetään tarkoitukseen suunniteltuja vaarattomia vesisumuttimia. Vapaaehtoiset voivat ottaa halutessaan altistuksen myös toimivasta sumutteesta.

Kurssin hyväksytysti suorittaneille jaetaan todistus, joka todistaa henkilön hallitsevan sumuttimen turvallisen käsittelyn. Todistus voidaan liittää poliisilaitokselta saatavan kaasusumutinlupahakemukseen.

Kurssin aiheita:

  • Hätävarjelu – oikeus puolustautua
  • Ampuma-aselain kaasusumutinta koskevat keskeiset säädökset
  • Sumutin mallit ja niiden sisältämät aineet
  • Sumuttimen kantaminen ja käyttö
  • Ensiapu

Hinta: 90 € (sis alv)

Kesto: 5 h

etsivätoimisto yksityisetsivä henkivartija turvamies turvallisuuskoulutus henkilösuojauskoulutus henkivartijakurssi TECC taktinen ensiapu