Kaasusumutin

Kaasusumutin on oikein käytettynä erittäin tehokas ja turvallinen väline oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi. Kaasusumutin on luvanvarainen väline, johon poliisi voi myöntää luvan  oman tai toisen henkilön koskemattomuuden suojaamiseksi tai omaisuuden suojelemiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on koulutuksessaan tai muuten riittävästi perehtynyt sumuttimen turvalliseen käsittelemiseen.

Kaasusumutinkoulutukseemme voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on perusteltu syy sumuttimen hankkimiseen. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työ , jossa on tavallista suurempi riski joutua väkivallan tai omaisuusrikoksen kohteeksi (esim. taksinkuljettajat, sote -ala, ravintolatyöntekijät, myyjät ym.). Koulutamme myös paljon yksityishenkilöitä, jotka ovat joutuneet kokemaan väkivaltaa tai sen uhkaa, esimerkiksi päättyneen parisuhteen jälkeen tai ulkopuolisen vainoajan uhrina.

Koulutuksessa käsitellään mm. kaasusumutinta koskevaa lainsäädäntöä, sumuttimen kantamista ja käyttöä, henkilökohtaisen sumuttimen valintaa sekä ensiapua. Kurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Käytännön harjoituksissa käytetään tarkoitukseen suunniteltuja vaarattomia vesisumuttimia. Vapaaehtoiset voivat ottaa halutessaan altistuksen myös oikeasta OC sumutteesta.

Kurssin hyväksytysti suorittaneille jaetaan todistus, joka todistaa henkilön hallitsevan sumuttimen turvallisen käsittelyn. Todistus voidaan liittää poliisilaitokselta saatavan kaasusumutinlupahakemukseen.

Kurssin aiheita:

  • Uhkatilanteen havaitseminen ja välttäminen
  • Hätävarjelu – oikeus puolustautua
  • Ampuma-aselain kaasusumutinta koskevat keskeiset säädökset
  • Sumutin mallit ja niiden sisältämät aineet
  • Sumuttimen kantaminen ja käyttö
  • Ensiapu

Hinta: 105 € (sis alv) tai sopimuksen mukaan.

Kesto: 5 h

etsivätoimisto yksityisetsivä henkivartija turvamies turvallisuuskoulutus henkilösuojauskoulutus henkivartijakurssi TECC taktinen ensiapu