Kaikki kirjoittajan Kerberos artikkelit

Julkisuudesta ja turvallisuudesta

Poliitikko, yritysjohtaja ja esiintyjä ovat vain muutamia niistä lukuisista ammateista, joissa ollaan tekemisissä yleisön kanssa. Kiristyneessä taloustilanteessa, näistä etenkin kaksi ensimmäistä ovat niin sanotusti tulen alla ja alttiina kritiikille. Kun äänestäjää tai osakkeenomistajaa ohjaavat tunteet kumpuavat poliittisesta vakaumuksesta tai rahanmenetyksestä, voi ulosanti olla aiottua räiskyvämpää.

Ihminen toimii liian usein tunteidensa mukaan. Loogisesti ajatteleva ihminen ymmärtää että poliitikon tekemä lausunto tai yritysjohtajan tekemä taloudellinen päätös ei voi olla millään tapaa henkilökohtaisesti kohdennettu tiettyä yksilöä vastaan, mutta kun mukaan peliin otetaan esimerkiksi yksilön elämäntilanne, perhesuhteet, työ- ja taloudellinen tilanne, voi tunteet käydä ylivoimaiseksi päihittää logiikalla.

Tällaisen henkilön kohtaaminen esimerkiksi poliittisessa tilaisuudessa voi olla erittäin haastavaa. Esiintyjän tulee ymmärtää, että häneen henkilöityvä hyökkäys yleisöstä ei välttämättä ole loogisesti ajattelevan ihmisen työtä tai edes esiintyjään, vaan hänen edustamaansa instituutioon henkilöityvä. Koska tällaisen hyökkäyksen suurin palkka olisi hyökkäyksen kohteen provosoituminen ja kasvojen menetys mediassa, on tärkeintä toimia toisin, kuin hyökkääjä odottaa.

Huolellinen suunnittelu, valmentautuminen ja ehkä jopa ammattimaisesti toimivat turvamiehet ovat tällaisessa tilanteessa korvaamaton apu myönteisen julkisuuskuvan säilyttämisen kannalta. Lopulta suurelle yleisölle poliitikko tai muu julkisesti esiintyvä on yhtä kuin oma imagonsa.

Turvallisuusjohtaminen muutoksessa

Yritysturvallisuus on äärettömän laaja käsite. Useat teknistä osaamista tai palvelua tuottavat yritykset palkkaavatkin kokoaikaisen turvallisuuspäällikön viimeistään siinä tilanteessa, kun toiminta levittyy useammalle paikkakunnalle. Nykyisessä taloustilanteessa yritykset painiskelevat tulospaineiden ja haastavan markkinatilanteen kanssa, joten yritysten rakenteen ovat tarkastelun alla ja alttiina muutoksille. Nämä muutokset vaikuttavat huomaamatta myös yritysturvallisuuteen.

Vartioinnin teknistymisen kulta-aikana 1990-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa rakennetut järjestelmät ja rakenteet, vaikka olisivatkin vielä toimivia, ovat vanhentuneiden standardien mukaan suunniteltuja ja auttamattomasti ajasta jälkeen jääneitä. Kun yritys alkaa uudistamaan näitä järjestelmiä ja rakenteita, on erittäin tärkeää, että prosessiin otetaan mukaan nykyaikaisen turvallisuussuunnittelun taitava asiantuntija.

Uuden, ajanmukaisen turvallisuuskulttuurin luominen kaikkine osa-alueineen, etenkin jo pitkään toimineessa yrityksessä, ei ole yksinkertaista. Hyvin suunnitellut uudet käytännöt, järjestelmät ja rakenteet tulee ajaa sisään koko henkilöstölle toimitusjohtajasta vastaanottovirkailijaan.

Kaikessa tässä yrityksemme turvallisuusasiantuntija voi auttaa toimien esimerkiksi turvallisuuspäällikön konsulttina tai jopa määräaikaisena projektipäällikkönä, kun kokoaikaiselle turvallisuuspäällikölle ei nähdä tarvetta.

Lue lisää Turvallisuusasiantuntija -palvelukuvauksesta

Epäilys salakatselusta tai -kuuntelusta

Epäilys salakatselusta tai -kuuntelusta herää useimmiten parisuhteessa tai työympäristössä, kun yksityisesti puhutut tai tehdyt asiat tuntuvat tulleen kolmannen osapuolen tietoon. On se sitten entinen poikaystävä, mustasukkainen aviopuoliso tai kilpaileva yritys, salakatselu ja -kuuntelu on laitonta.

Rikoslaki, 24 luku

Salakatselu ja -kuuntelutapauksissa tärkeää on huomaamaton yhteydenotto tahoon, joka tilanteen pystyy ratkaisemaan. Jos yhteydenotto tapahtuu esimerkiksi salakuunnellusta puhelimesta, saa salakuuntelua suorittanut henkilö tiedon epäilysten heräämisestä ja tapahtuneesta yhteydenotosta sekä aikaa tuhota todisteet.

Toimintaohjeet salakuuntelua tai -katselua epäilevälle:

  • Älä ilmaise epäilyksiäsi sähköpostissa, puhelimessa tai sosiaalisessa mediassa
  • Jätä kaikki elektroniset laitteet kotiin (mm. puhelimet, tabletit) ja hakeudu yleiselle paikalle (kauppaan, kadulle)
  • Hanki prepaid-liittymä ja uusi puhelin tai lainaa tutun puhelinta yhteydenottoa varten (älä käytä prepaid-liittymää vanhassa puhelimessa)
  • Puhelimessa saat ohjeet jatkolle

Lue lisää sivujen Tietoturva-osiosta

Kouluttautuminen ja työssä jaksaminen

Jokainen palvelualalla toimiva tietää, että asiakkailla on hyviä ja huonoja päiviä. Palveluammatissa pitäisi aina jaksaa olla iloinen, hymyilevä ja palvelualtis, kuitenkin suurin osa asiakkaista kohdataan usein neutraalilla asenteella ja niin sanotusti ”naama näkkärillä”. Puhumattakaan siitä, kun on ollut raskaan työpäivän hymyssä suin, oli oma mieliala ja päivän asiakaskohtaamiset minkälaisia tahansa, töistä poistuessa kuluneen päivän tai viikon tapahtumat voivat kummitella mielessä.

Vaarallisista tai muuten tunteita herättävistä tilanteista puhuttaessa voidaan sanoa, että mitä järkyttävämpi kohdattu tilanne on ollut, sen todennäköisemmin sitä pyöritellään mielessä jopa vuosien jälkeen tapahtuneesta. Oli tapahtuma sitten ryöstön kohteeksi joutuminen, fyysinen väkivaltatilanne tai vihainen asiakaspalaute, se voi olla ihmiselle halvaannuttava ja traumaattinen kokemus, jonka käsittelyllä työyhteisössä on suuri merkitys tilanteen kohdanneen työntekijän henkisen hyvinvoinnin ja työkyvyn kannalta.

Uhkatilannekoulutuksella ihmiselle annetaan toimintatapoja ja ajatusmalleja, joilla selvitä uhkaavista tilanteista. Tärkein näkökulma kouluttautumiseen on henkisen pääoman kasvu uhkaavien tilanteiden varalle ja sitä kautta tilanteista selviäminen ilman pysyviä henkisiä vaurioita. Tämä kaikki vaikuttaa myös positiivisesti jokapäiväiseen työssä jaksamiseen kohonneen itsetunnon muodossa.

Uhkatilannekoulutukset voidaan räätälöidä jokaisen työpaikan ja -yhteisön tarpeisiin soveltuviksi ja ne sopivat hyvin esimerkiksi tyky-päivän ohjelmaksi.

Lue lisää sivujen Koulutukset-osiosta

Tietoturvasta ja sosiaalisesta mediasta

Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn ovat suosituimpia verkostoitumis- ja kuvanjakopalveluita, joissa ihmiset viettävät aikaansa ja jakavat elämänsä osa-alueita. Palveluiden käyttäjäsopimuksista ja yksityisyyskäytännöistä onkin ollut jonkinverran puhetta mediassa ja ihmiset alkavat olla tietoisempia sosiaalisen median vaikutuksista ja mahdollisuuksista.

Kuitenkin suurimmalla osalla esimerkiksi Facebookin käyttäjistä tilit ovat avoimia kaikille. Tarkoittaen sitä, että jos joku tietää nimesi ja osaa käyttää Googlen hakua, hän näkee kaiken mitä Facebook-seinälläsi jaat. Seinällä jaetut kuvat ja tilapäivitykset voivat vaikuttaa triviaaleilta osasilta päivittäistä elämää, mutta todellisuudessa ne antavat alastoman kuvan rutiineista, tavoista, paikoista ja jopa läheisistä ihmisistä.

Rikolliset hyödyntävät juuri näitä julkisia tietoja päätellessään esimerkiksi kuka olisi sopiva kohde asuntomurrolle, muista hämäristä päämääristä puhumattakaan.

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa rikolliset käyttävät kiinnostavilta vaikuttavia linkkejä tai oikealta vaikuttavia valesivustoja ladatakseen haitallisia ohjelmia tietokoneille tai kannettaviin laitteisiin. Haittaohjelmat voivat esimerkiksi lähettää käyttämiäsi käyttäjänimiä ja salasanoja kolmansille osapuolille tai jopa kuunnella ja katsella puhelimen tai tabletin kautta tiloja, joissa laite on mukana.

Kun tästä kaikesta on tietoinen ja ottaa järkeviä askeleita oikeaan suuntaan voi laitteiden ja palveluiden käyttäminen olla turvallista. Tiedostetut uhat ja järkevä käyttäytyminen verkossa vaikuttaa rikollisen kannalta epäsuotuisaan suuntaan ja uhriksi profiloituminen vaikeutuu.

Jos epäilet salakuuntelua tai – katselua tai jos tarvitset apua oikeiden askeleiden ottamisessa, haittaohjelmien poistamisessa tai tietoturvan kanssa yleensäkin, yrityksemme voi auttaa.

Lue lisää sivujen Tietoturva-osiosta.

 

 

Vainoamisesta tuli rangaistavaa vuoden 2014 alusta

Rikoslaki 25, 7 a §

Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

https://www.finlex.fi/fi/uutiset/264

Rikoslaki antaa viimein ”kyttäämiselle” nimen ja  siitä seuraavan rangaistuksen. Odotettu päivitys tuo lain ajantasalle some-kulttuurin ja kehittyvän teknologian kanssa. Käytännössä uusi pykälä antaa vainotuille vipuvartta tilanteen ratkaisemiseen oikeusteitse. Erityisesti osa ”tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla” antaa pykälälle lisäarvoa myös tulevaisuudessa.

Mustasukkaisuus, kateellisuus, viha ja epäoikeudenmukaisuuden tunne ovat voimakkaita ajavia voimia ihmissuhteissa ja työpaikoilla. Ihmisen moraaliset estot laittomuuksiin jäävät näiden tunteiden alle kun kyseessä on esimerkiksi aviopuolison uskottomuus, työpaikan valtasuhteet tai kasvojen menettäminen muiden edessä. Jo nyt on tarjolla halpaa teknologiaa, joka pienellä kekseliäisyydellä helpottaa merkittävästi laitonta  salakatselua ja -kuuntelua sekä oikeudetonta vainoamista. Joku voisi jopa sanoa, että kannustaa siihen.

Eläminen vainottuna voi tuntua epätoivoiselta ja apua voi olla vaikea löytää kun poliisin resurssit ovat valitettavan rajalliset. Henkiseen hyvinvointiin apua voi saada sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta tilanne voi jatkua edelleen ratkaisemattomana hyvinkin pitkään. Tähän apu voi löytyä yksityiseltä turvallisuusalalta. Muun muuassa todisteiden kerääminen ja toimittaminen poliisille, asiakkaan konsultointi oikeisiin toimintatapoihin vaikeassakin tilanteessa ja turvallisen arjen luominen ovat asioita, joissa yrityksemme pystyy auttamaan.

Ota yhteyttä, emme pure.