MIKÄ IHMEEN TECC?

MIKÄ IHMEEN TECC?

Moni teistä on varmasti kuullut puhuttavan TECC:stä tai ”tekki” koulutuksesta. Mitä tuo ihmeellinen kirjainyhdistelmä tarkoittaa ja mihin sitä käytetään?

TECC on turvallisuus- ja hoitoalojen ammattilaisten käyttöön kehitetty suoraviivainen ensiapumenetelmä henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Menetelmä on käyttökelpoinen myös metsästäjille, reserviläisille, ammunnan harrastajille, metsureille ja kenelle tahansa, jonka työ tai harrastukset sisältävät riskin vakavasta loukkaantumisesta.

Perinteisiin ensiapukursseihin verrattuna TECC -koulutuksessa huomioidaan myös tilanteen kokonaishallinta ja opetellaan valitsemaan tapauskohtaisesti turvallisin toimintataktiikka, jos väkivallantekijä tai muu vaaran aiheuttaja on mahdollisesti vielä paikalla. Koulutukset ovat käytäntöpainotteisia ja tärkeimpiä asioita toistetaan riittävästi, jolloin opetetut asiat menevät ns. selkärankaan.

TECC eli Tactical Emergency Casualty Care (suomeksi Taktinen ensiapu) on jalostettu siviilikäyttöön alun perin sotilaille kehitetystä taktisestä lääkintämenetelmästä, TCCC:stä (Tactical Combat Casualty Care). TCCC syntyi tarpeeseen 90-luvun puolivälin aikoihin, kun havaittiin, että suuri osa taistelukentän kuolemista olisi ollut sotilaiden estettävissä sopivalla välineistöllä ja riittävällä osaamisella.

Tilastoja tutkittaessa estettävissä olevista kuolinsyistä esille nousivat erityisesti massiiviset ulkoiset verenvuodot, ilmatien menettäminen ja paineilmarinnan estäminen ja hoito. Tilastojen perusteella huomattiin myös uusien hoitomenetelmien edut, eli haavoittuneiden kuolleisuus oli merkittävästi pienempää TCCC koulutetuilla yksiköillä, kuin vain perusensiaputaidot ja -välineet omaavilla yksiköillä. Ymmärrettävästi pian tämän jälkeen muissakin joukko-osastoissa tehtiin päätös kouluttaa ja varustaa yksiköt TCCC ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä Yhdysvaltain ja sen liittolaisten haavoittuneiden selviäminen onkin historian parasta.

Merkittävää dataa TCCC:n eduista löytyy myös Ukrainan kriisin ajalta. Taisteluiden alkaessa Ukrainan armeija oli huonosti varustettua ja koulutettua. Lääkinnällinen välineistö oli pääosin Neuvostoliiton aikaista jäämistöä, eikä lääkinnälliseen koulutukseen oltu juuri viitsitty panostaa. Hyvin pian kansalaisjärjestöjen aloitteesta sotilaita alettiin kuitenkin kouluttaa ja varustaa länsimaisin opein ja taisteluissa kuolleiden määrä väheni huomattavasti.

Hyvien kokemusten myötä TCCC:stä tuli nopeasti maailmanlaajuinen menestystarina ja tämä havaittiin myös siviilien keskuudessa. Tämän havainnon johdosta muodostettiin komitea (Committee for Tactical Emergency Casualty Care) ja luotiin lyhennelmä TECC.

Sekä TCCC, että TECC, tarjoavat molemmat hyvän protokollan ja välinearsenaalin, jolla voidaan tarjota parasta mahdollista ensiapua vammapotilaalle. Koska kummatkin lyhennelmät pohjautuvat tutkittuun tietoon ja vahvaan näyttöön, niin olisi vaan aika tyhmää olla ottamatta niistä opiksi. Toimintaympäristön muuttuessa taistelukentiltä siviilimaailmaan, käytetyn taktiikan täytyy tietenkin muuttua, mutta potilaan hoitosuositukset ovat yhteneväiset kirjainyhdistelmästä riippumatta.

Vaikka TECC koulutusjärjestelmän nimessä onkin sana taktinen, sinulla ei tarvitse olla luotisuojalevyjä tai housuissa kuuttatoista taktista taskua, jotta voit osallistua koulutukseen. Rakennustyömailla, teollisuudessa, maa-, ja metsätaloudessa vammautuu tai menehtyy vuosittain liikaa ihmisiä, joista osa olisi maallikoidenkin pelastettavissa, jos taidot olisivat hallussa. Kannattaa siis käydä kursseilla, harjoitella ja kantaa TECC välineitä, jotta tarvittaessa pystyt toimimaan ja antamaan ensiapua muille ja myös itsellesi.

Samoin kuin kammiovärinäpotilas vaatii nopeita toimia, ei vakavasti vammautuneen ensiavussakaan ole aikaa hukattavissa. Nämä eivät ole oikeasti kovin vaikeita juttuja, aakkosistakaan ei täydy osata kuin kolme ensimmäistä kirjainta, mutta treeniä ne kyllä vaativat.

Lisätietoa aiheesta yhteistyöyrityksemme Finnogearin ylläpitämästä Taktinen Torstai blogista https://www.finnogear.fi/blogi/

Tulevien TECC koulutustemme ajankohdat ja paikkakunnat löydät koulutuskalenteristamme https://www.kerberos.fi/koulutuskalenteri/